Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

SERVICE

EL DESPERTADOR
preinscripcions


PROJECTS

COS SUBTIL  NEW
ESTANCES
ORACLES
TRANSITAR
KENOSI
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA
#actionart #videoart 

ANAHATA 1
#actionart #videoart
ANAHATA 2
#actionart #publicart #photography

ARCA
#actionart #instalation #poetry

AUNQUE ES DE NOCHE
#instalation

BANC DE MEMÒRIES
#actionart #publicart

BARRERA I LLOC DE PAS
#photography

BINOMI
#videoart #painting

CASULA
#object #textileart

CLAVELLS D'AIRE
#actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS
#object #photography
CORPUS MISTICUS
#actionart #photography #instalation

CORRESPONDÈNCIA
#actionart #videoart #textual

CORRESPONDÈNCIES
#actionart #publicart #textual
COS FERIT 1
#actionart #videoart

COS FERIT 2
#objecte #photography

DEIXAR-SER
#painting
DESDIR PER DIR
#textual #bookart
DESOCUPACCIONS
#object #textual #poetry #actionart

EL HUECO
#photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO
#drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS
#videoart #poetry

ESPAIS D'OPORTUNITAT
#photography

ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA
#object

FOTOPOEMES
#textual #photography

GRATIA PLENA
#object #photography

IDENTITATS 
#photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA
#object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS
#pintura #object

LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE
#object #textileart

LA FONT DEL TEMPLE
#instalation #photography

LO UNO
#instalation#object #textileart

LLÀTZER 1
#instalation #object #painting

LLÀTZER 2
#instalation #object

MANIPURA
#actionart #videoart

MORIA NEFTAR
#actionart #object #photography

MULADHARA
#actionart

NU
#object #videoart

OXYMORON
#actionart #videoart  #instalation

PEREGRÍ ENDINS
#painting

PUSTÍNIA
#object
RAFAEL
#drawing
RIU AMUNT
#instalation #object #photography
RUAH
#object #videoart

SAHASRARA
#actionart #bookart

SEMBRAR PARAULES
#actionart #textual #poetry
SVADHISTANA
#actionart #painting #bookart

TE ESCONDISTE
#actionart #painting #poetry

UN PAÑUELO SEDIENTO
#actionart #poetry #bookart

VIDEOORACLES
#videoart

VISHUDDHA
#actionart #photography #textual
YRIT
#actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: June 2023
Mark

VISHUDDHA

2006. Performance in Fundació Espais, Girona.
2009. Performance in Galeria MasArt, Barcelona. Material: photocopied texts, Tipp-ex, camera and projectors. Postproduction: photographic diptychs 130x40cm and texts intervened on during the performance, DinA-3.(CAT)
En una primera performance sense públic, vam "obrir espais" en les pàgines d’alguns llibres considerats sagrats en les seves tradicions religioses. discursos, accionant possibilitats.La creació d’aquests espais suposava el trauma en el discurs d’aquests texts intocables ja que s’havia de sacrificar gran part del seu text amb cinta correctora blanca o bé amb el cúter. La intenció d’aquest acte no era la síntesi del text, ni la transformació del seu sentit, sinó més aviat arribar a les paraules del text que poden desplegar nous discursos, accionant possibilitats.

La performance Vishuddha, realizada a la Fundació Espais de Girona, especialment pensada pel cicle "com accionar el diàleg?" es basava en la dinàmica de tapar textos como a mètode de creació d’espais temporals i físics en l’apropiació de discursos aliens i sagrats. El sacrifici que comporta tapar i l’esforç d’haver de suprimir gran part del missatge era per tal d’obrir-lo a noves oportunitats.

Vam omplir la taula de la galeria amb textos considerats sagrats (religiosos i filosòfics); després vam invitar al públic a prendre un text, que resultés important a nivell personal, y que sacrifiquessin totes les paraules que no els digués res, tapant-les amb Típpex. Mentre els tapaven, una càmera de vídeo els gravava i alhora es projectava aquell “sacrifici” en una paret de la galeria, como a part central de un gran retaule. A la dreta d’aquesta projecció de l’acció en directe, es visualitzava el resultat físic dels texts tapats, ara penjats a la paret; i a l’esquerra, la seqüència fotogràfica de la sèrie Espais d’oportunitat.

Tres anys després es va repetir l’acció a la galeria MasArt de Barcelona, amb textos de poesia.

(ESP)
En una primera performance sin público, “abrimos espacios" en las páginas de algunos libros considerados sagrados en sus tradiciones religiosas. La creación de estos espacios suponía el trauma en el discurso de estos escritos intocables ya que se debía sacrificar gran parte de su texto con tinta correctora blanca o bien con cúter. La intención de este acto no era la síntesis ni la transformación del sentido del texto, sino más bien llegar a las palabras del texto que pueden desplegar nuevos discursos, accionando posibilidades.

La performance Vishuddha, realizada en la galería Espais de Girona, especialmente pensada para el ciclo "com accionar el diàleg?" (¿cómo accionar el diálogo?) se basaba en la dinámica de tapar textos como método para la creación de espacios temporales y físicos en la apropiación de discursos ajenos y sagrados. El sacrificio que comporta tapar y el esfuerzo de tener que suprimir gran parte del mensaje con el fin de no cerrar el espacio a nuevas oportunidades.

Llenamos una mesa de la galería con textos considerados sagrados (religiosos y filosóficos), después invitaron al público a tomar un texto, que resultase importante a nivel personal, y que sacrificasen todas las palabras que no les dijesen nada, tapándolas con Tipp-ex. Mientras los tapaban, una cámara de vídeo los grababa a la vez que se reproducía el texto "sacrificándose" en una pared de la galería, como parte central de un gran retablo. A la derecha de esta proyección de la acción en directo, se visualizaba el resultado físico de los textos tapados, ahora colgados en la pared; y a la izquierda, la secuencia fotográfica de la serie Espais d’oportunitat (Espacios de oportunidad).

Tres años después se repitió la misma acción en la galería MasArt de Barcelona, con textos exclusivamente de poesía.

(ENG)
In a first performance without an audience, we “opened spaces” in the pages of some books considered sacred in their religious traditions. The creation of these spaces supposed a trauma in the lecture of these untouchable scripts as a large part of the text was sacrificed with white corrector ink o with a penknife. The intention of this act was not to synthesis or to transform the meaning of the text, but to find the words of the text that can open new discourses, triggering possibilities.

The performance Vishnudda, performed in the gallery Espais in Girona, especially thought for the cicle “com accionar el diàleg?” (how to trigger dialogue?), is based on the dynamic of covering texts as a method to create timeless and physical spaces in the appropriation of external and sacred texts. The sacrifice that implies covering and the effort to have to repress a great part of the message with the final purpose of not closing spaces to new opportunities.

We filled a table in the gallery with texts that are considered sacred (religious and philosophical), after they invited the public to take a text, that they deemed important on a personal level, and told them to cover all the words that didn’t speak to them with tippex. While they covered the words, a video-camera filmed them while it played the text being “sacrificed” on a wall of the gallery, as the central part of a large retable. On the right of the projection of the live action, the physical result of the covered texts was visualized, now hung on the wall; and on the left, a photographic sequence from the series Espais d’oportunitat (Oportune spaces).

Three years later the action was repeated at the MasArt gallery in Barcelona, with contemporary catalan poetry texts.