Mark
Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

PROJECTS

ORACLES
TRANSITAR
KENOSIS
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA #actionart #videoart 
ANAHATA 1 #actionart #videoart
ANAHATA 2 #actionart #publicart #photography
ARCA #actionart #instalation #poetry
AUNQUE ES DE NOCHE #instalation
BANC DE MEMÒRIES #actionart #publicart
BARRERA I LLOC DE PAS #photography
BINOMI #videoart #painting
CASULA #object #textileart
CLAVELLS D'AIRE #actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS #object #photography
CORPUS MISTICUS #actionart #photography #instalation
CORRESPONDÈNCIA #actionart #videoart #textual
CORRESPONDÈNCIES #actionart #publicart #textual
COS FERIT 1 #actionart #videoart
COS FERIT 2 #objecte #photography
DEIXAR-SER #painting
DESDIR PER DIR #textual #bookart
DESOCUPACCIONS #object #textual #poetry #actionart
EL HUECO #photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO #drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS #videoart #poetry
ESPAIS D'OPORTUNITAT #photography
ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA #object
FOTOPOEMES #textual #photography
GRATIA PLENA #object #photography
IDENTITATS #photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA #object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS #pintura #object
LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE #object #textileart
LA FONT DEL TEMPLE #instalation #photography
LO UNO #instalation#object #textileart
LLÀTZER 1 #instalation #object #painting
LLÀTZER 2 #instalation #object
MANIPURA #actionart #videoart
MORIA NEFTAR #actionart #object #photography
NU #object
OXYMORON #actionart #videoart  #instalation
PEREGRÍ ENDINS #painting
PUSTÍNIA #object
RAFAEL #drawing
RIU AMUNT #instalation #object #photography
RUAH #object #videoart
SAHASRARA #actionart #bookart
SVADHISTANA #actionart #painting #bookart
TE ESCONDISTE #actionart #painting #poetry
UN PAÑUELO SEDIENTO #actionart #poetry #bookart
VIDEOORACLES #videoart
VISHUDDHA #actionart #photography #textual
YRIT #actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: October 2020
Mark

ESBORRAR-SE DE MOTS


2011. Videopoem. Duration: 6’33”. Image format: 16:9.


(CAT)
Esborrar-se de mots és una obra de videoart creada específicament per a ser projectada a les pantalles exteriors de la sala d’exposicions de l’ICIP, que donen directament a la Gran Via de Barcelona. S’ha creat a partir d’un poema que el Víctor Sunyol ha escrit especialment pel Projecte Escolta.

La peça està en una frontera de llenguatges ja que és molt sensorial però alhora recorre a la paraula com a element d’estímul i els versos flueixen com una textura que apareix i desapareix per l’efecte de l’aigua. Aquest flux dificulta la lectura lineal del poema, però permet captar la seva veu.

El rerefons del vídeo és l’escolta des del buit, el buidar-se un mateix per a fer possible la comunió en l’acte mateix l’escolta. Si no hi ha buidar-se (esborrar-se mots) no hi ha trobar-se, ni ser, perquè som en l’altre i l’altre és en nosaltres.

Escuchar no es oír las palabras sino la voz
la que se sustrae al decirlas:
el aliento atrás,
la cisura de cada palabra.
Las palabras, cada vez, son las de todos,
la voz, toda vez, es la única vez.
(Hugo Mujica, Lo Naciente)

(ESP)
Esborrar-se de mots  es una obra de videoarte creada específicamente para ser proyectada en las pantallas exteriores de la sala de exposiciones del ICIP, que dan directamente a la Gran Via de Barcelona. Se ha creado a partir de un poema que Víctor Sunyol escribió especialmente para el Projecte Escolta.

La pieza está en una frontera de lenguajes ya que es muy sensorial, pero a la vez recurre a la palabra como elemento de estímulo y los versos fluyen como una textura que aparece y desaparece por el efecto del agua. Este flujo dificulta la lectura lineal del poema, pero permite captar su voz.

El trasfondo del video es la escucha desde el vacío, el vaciarse de uno mismo para hacer posible la comunión en el  acto mismo de la escucha. Si no hay un “vaciarse” (borrarse de palabras) no habrá un “hallarse”, ni ser, porque estamos en el otro y el otro está en nosotros.

Escuchar no es oír las palabras sino la voz
la que se sustrae al decirlas:
el aliento atrás,
la cisura de cada palabra.
Las palabras, cada vez, son las de todos,
la voz, toda vez, es la única vez.
(Hugo Mujica, Lo Naciente)

(ENG)
Esborrar-se de mots is a piece of videoart created specifically to be projected on the exterior screen of the exhibition room of ICIP, that look directly onto the Gran Via in Barcelona. It was created from a poem that Víctor Sunyol wrote specially for the project.

The piece is on the border of languages as it is very sensorial but at the same time resorts to words as a stimulating element and the verses flow like a texture that appears and disappears due to the effect of water. This flow makes it difficult to read the poem in a lineal way, but allows the capture of the voice1.

The undertone of the video is to listen to the emptiness, to empty oneself to allow the understanding of the very act of listening. If there is no emptying (to erase oneself of words) there is no finding one’s self, no being, because we are within the other and the other is within us.

To listen is not to hear the words but the voice
the one that extracts itself when it says them:
the breath behind,/ the fissure of each word.
Words, each time, belong to everyone,
the voice, every time, is the only time
.
(Hugo Mujica, Lo Naciente)