Mark
Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

PROJECTS

ORACLES
TRANSITAR
KENOSIS
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA #actionart #videoart 
ANAHATA 1 #actionart #videoart
ANAHATA 2 #actionart #publicart #photography
ARCA #actionart #instalation #poetry
AUNQUE ES DE NOCHE #instalation
BANC DE MEMÒRIES #actionart #publicart
BARRERA I LLOC DE PAS #photography
BINOMI #videoart #painting
CASULA #object #textileart
CLAVELLS D'AIRE #actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS #object #photography
CORPUS MISTICUS #actionart #photography #instalation
CORRESPONDÈNCIA #actionart #videoart #textual
CORRESPONDÈNCIES #actionart #publicart #textual
COS FERIT 1 #actionart #videoart
COS FERIT 2 #objecte #photography
DEIXAR-SER #painting
DESDIR PER DIR #textual #bookart
DESOCUPACCIONS #object #textual #poetry #actionart
EL HUECO #photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO #drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS #videoart #poetry
ESPAIS D'OPORTUNITAT #photography
ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA #object
FOTOPOEMES #textual #photography
GRATIA PLENA #object #photography
IDENTITATS #photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA #object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS #pintura #object
LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE #object #textileart
LA FONT DEL TEMPLE #instalation #photography
LO UNO #instalation#object #textileart
LLÀTZER 1 #instalation #object #painting
LLÀTZER 2 #instalation #object
MANIPURA #actionart #videoart
MORIA NEFTAR #actionart #object #photography
NU #object
OXYMORON #actionart #videoart  #instalation
PEREGRÍ ENDINS #painting
PUSTÍNIA #object
RAFAEL #drawing
RIU AMUNT #instalation #object #photography
RUAH #object #videoart
SAHASRARA #actionart #bookart
SVADHISTANA #actionart #painting #bookart
TE ESCONDISTE #actionart #painting #poetry
UN PAÑUELO SEDIENTO #actionart #poetry #bookart
VIDEOORACLES #videoart
VISHUDDHA #actionart #photography #textual
YRIT #actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: October 2020
Mark

MANIPURA


2004. Monochannel video. Duration: 8 minutes. Image format: 16:9.


(CAT)
Actuar sobre l’amargura, sobre la fel. Ritualitzar per a sanejar i depurar-se de las toxines que deixen les relacions de poder. Performar per a intervenir de forma directa en un pla interior, des del simbòlic i alhora des del real.

Manipura es un vídeo performatiu en el que se desenvolupa una acció ritual entre la naturalesa y l’oníric, actuant sobre el tercer xacra (Manipura), que es correspon al de las relacions interpersonals.

Mecànica humana. Qui pateix tracta de comunicar el seu sofriment  –ja sigui ferint a un altre, o bé provocant la seva pietat – per tal de disminuir-lo, i de fet ho aconsegueix.   
(Simone Weil)


(ESP)
Actuar sobre la amargura, sobre la hiel. Ritualizar para sanear y depurarse de las toxinas que dejan las relaciones de poder. Performar para intervenir de forma directa en un plano interior, desde lo simbólico y al mismo tiempo des de lo real.

Manipura es un vídeo performático en el que se desarrolla una acción ritual entre la naturaleza y lo onírico, actuando sobre el tercer chacra (Manipura), que se corresponde al de las relaciones interpersonales.

Mecánica humana. Quien sufre trata de comunicar su sufrimiento –ya sea zahiriendo a otro, ya sea provocando su piedad- con el fin de disminuirlo, y a fe que lo consigue.
(Simone Weil)

(ENG)
Acting on bitterness, on ice. Ritualize to heal and purify oneself of the toxins that relationships of power leave. Perform to intervene directly in an interior plane, from a symbolic perspective and at the same time from a realistic one.

Manipura is a performative video in which a ritual action between nature and the dream takes place, acting on the third chakra (Manipura) that corresponds to interpersonal relationships.

Humana mechanics. Whoever suffers tries to communicate their suffering – be that by berating another or provoking mercy- with the purpose of diminishing it, and in faith that they will achieve it.
(Simone Weil)