Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

SERVICE

EL DESPERTADOR
preinscripcions


PROJECTS

COS SUBTIL  NEW
ESTANCES
ORACLES
TRANSITAR
KENOSI
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA
#actionart #videoart 

ANAHATA 1
#actionart #videoart
ANAHATA 2
#actionart #publicart #photography

ARCA
#actionart #instalation #poetry

AUNQUE ES DE NOCHE
#instalation

BANC DE MEMÒRIES
#actionart #publicart

BARRERA I LLOC DE PAS
#photography

BINOMI
#videoart #painting

CASULA
#object #textileart

CLAVELLS D'AIRE
#actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS
#object #photography
CORPUS MISTICUS
#actionart #photography #instalation

CORRESPONDÈNCIA
#actionart #videoart #textual

CORRESPONDÈNCIES
#actionart #publicart #textual
COS FERIT 1
#actionart #videoart

COS FERIT 2
#objecte #photography

DEIXAR-SER
#painting
DESDIR PER DIR
#textual #bookart
DESOCUPACCIONS
#object #textual #poetry #actionart

EL HUECO
#photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO
#drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS
#videoart #poetry

ESPAIS D'OPORTUNITAT
#photography

ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA
#object

FOTOPOEMES
#textual #photography

GRATIA PLENA
#object #photography

IDENTITATS 
#photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA
#object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS
#pintura #object

LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE
#object #textileart

LA FONT DEL TEMPLE
#instalation #photography

LO UNO
#instalation#object #textileart

LLÀTZER 1
#instalation #object #painting

LLÀTZER 2
#instalation #object

MANIPURA
#actionart #videoart

MORIA NEFTAR
#actionart #object #photography

MULADHARA
#actionart

NU
#object #videoart

OXYMORON
#actionart #videoart  #instalation

PEREGRÍ ENDINS
#painting

PUSTÍNIA
#object
RAFAEL
#drawing
RIU AMUNT
#instalation #object #photography
RUAH
#object #videoart

SAHASRARA
#actionart #bookart

SEMBRAR PARAULES
#actionart #textual #poetry
SVADHISTANA
#actionart #painting #bookart

TE ESCONDISTE
#actionart #painting #poetry

UN PAÑUELO SEDIENTO
#actionart #poetry #bookart

VIDEOORACLES
#videoart

VISHUDDHA
#actionart #photography #textual
YRIT
#actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: June 2023
Mark

MANIPURA


2004. Monochannel video. Duration: 8 minutes. Image format: 16:9.


(CAT)
Actuar sobre l’amargura, sobre la fel. Ritualitzar per a sanejar i depurar-se de las toxines que deixen les relacions de poder. Performar per a intervenir de forma directa en un pla interior, des del simbòlic i alhora des del real.

Manipura es un vídeo performatiu en el que se desenvolupa una acció ritual entre la naturalesa y l’oníric, actuant sobre el tercer xacra (Manipura), que es correspon al de las relacions interpersonals.

“Mecànica humana. Qui pateix tracta de comunicar el seu sofriment  –ja sigui ferint a un altre, o bé provocant la seva pietat – per tal de disminuir-lo, i de fet ho aconsegueix.”   
(Simone Weil)


(ESP)
Actuar sobre la amargura, sobre la hiel. Ritualizar para sanear y depurarse de las toxinas que dejan las relaciones de poder. Performar para intervenir de forma directa en un plano interior, desde lo simbólico y al mismo tiempo des de lo real.

Manipura es un vídeo performático en el que se desarrolla una acción ritual entre la naturaleza y lo onírico, actuando sobre el tercer chacra (Manipura), que se corresponde al de las relaciones interpersonales.

“Mecánica humana. Quien sufre trata de comunicar su sufrimiento –ya sea zahiriendo a otro, ya sea provocando su piedad- con el fin de disminuirlo, y a fe que lo consigue.” 
(Simone Weil)

(ENG)
Acting on bitterness, on ice. Ritualize to heal and purify oneself of the toxins that relationships of power leave. Perform to intervene directly in an interior plane, from a symbolic perspective and at the same time from a realistic one.

Manipura is a performative video in which a ritual action between nature and the dream takes place, acting on the third chakra (Manipura) that corresponds to interpersonal relationships.

“Humana mechanics. Whoever suffers tries to communicate their suffering – be that by berating another or provoking mercy- with the purpose of diminishing it, and in faith that they will achieve it.”
(Simone Weil)