Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

SERVICE

EL DESPERTADOR
preinscripcions


PROJECTS

COS SUBTIL  NEW
ESTANCES
ORACLES
TRANSITAR
KENOSI
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA
#actionart #videoart 

ANAHATA 1
#actionart #videoart
ANAHATA 2
#actionart #publicart #photography

ARCA
#actionart #instalation #poetry

AUNQUE ES DE NOCHE
#instalation

BANC DE MEMÒRIES
#actionart #publicart

BARRERA I LLOC DE PAS
#photography

BINOMI
#videoart #painting

CASULA
#object #textileart

CLAVELLS D'AIRE
#actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS
#object #photography
CORPUS MISTICUS
#actionart #photography #instalation

CORRESPONDÈNCIA
#actionart #videoart #textual

CORRESPONDÈNCIES
#actionart #publicart #textual
COS FERIT 1
#actionart #videoart

COS FERIT 2
#objecte #photography

DEIXAR-SER
#painting
DESDIR PER DIR
#textual #bookart
DESOCUPACCIONS
#object #textual #poetry #actionart

EL HUECO
#photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO
#drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS
#videoart #poetry

ESPAIS D'OPORTUNITAT
#photography

ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA
#object

FOTOPOEMES
#textual #photography

GRATIA PLENA
#object #photography

IDENTITATS 
#photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA
#object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS
#pintura #object

LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE
#object #textileart

LA FONT DEL TEMPLE
#instalation #photography

LO UNO
#instalation#object #textileart

LLÀTZER 1
#instalation #object #painting

LLÀTZER 2
#instalation #object

MANIPURA
#actionart #videoart

MORIA NEFTAR
#actionart #object #photography

MULADHARA
#actionart

NU
#object #videoart

OXYMORON
#actionart #videoart  #instalation

PEREGRÍ ENDINS
#painting

PUSTÍNIA
#object
RAFAEL
#drawing
RIU AMUNT
#instalation #object #photography
RUAH
#object #videoart

SAHASRARA
#actionart #bookart

SEMBRAR PARAULES
#actionart #textual #poetry
SVADHISTANA
#actionart #painting #bookart

TE ESCONDISTE
#actionart #painting #poetry

UN PAÑUELO SEDIENTO
#actionart #poetry #bookart

VIDEOORACLES
#videoart

VISHUDDHA
#actionart #photography #textual
YRIT
#actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: June 2023
Mark

IDENTITATS


2005. Photographs in various sizes. Projections and vinyl adhered to the floor.


(CAT)
La sèrie Identitats es una instal·lació fotogràfica. Retrats individuals en blanc i negre (fotografia muntada en PVC, diverses mides) i vinils adhesius al terra amb els noms de les persones retratades a la distància que tradicionalment protegeix les obres als museus. Projecció de clatells dels alumnes adolescents del IES Maria Aurèlia Capmany amb els seus noms en pantalla.

En la vulnerabilitat descobrim la igualtat. Una igualtat que es construeix, que és possible inventar traient-nos allò que emmascara, dissimula o maquilla. La igualtat que Sartre denomina comunisme de singularitats: O hi ha un camí vers aquest comunisme de singularitats o la humanitat no serà molt diferent de la de les formigues...- 

“L’espectador veu, en la ferida de l’altre, la seva pròpia ombra, el doble sinistre del qual no es pot deslliurar, el mirall negatiu on diposita la seva mirada descobrint la seva pròpia alteritat.”
(Piedad Solans)


(ESP)
La serie Identitats es una instalación fotográfica. Retratos individuales en blanco y negro (fotografía montada en PVC, diversas medidas) y vinilos adhesivos en suelo con los nombres de las personas retratadas a nivel del espacio que tradicionalmente protege las obras en los museos. Proyección de nucas de los alumnos adolescentes del IES Maria Aurelia Capmany con sus nombres en pantalla.

En la vulnerabilidad descubrimos la igualdad. Una igualdad que se construye, que es posible inventar sacándonos lo que enmascara, disimula o maquilla. La igualdad que Sartre denomina comunismo de singularidadesO hay un camino hacia este comunismo de singularidades o la humanidad no será muy diferente a la de las hormigas... 

“El espectador ve, en la herida del otro, su propia sombra, el doble siniestro del que no puede desasirse, el espejo negativo en el que su mirada se deposita descubriendo su propia alteridad.”
(Piedad Solans)

(ENG)
The series Identities is a photographic installation. Individual portraits in black and white (photographs mounted on PVC, different dimensions) and adhesive vinyl on the floor with the name of the people pictured at the distance that is traditionally to protect artwork in museums. Projection of the back of the heads of the teenage students of IES Maria Aurelia Capmany with their names onscreen.

In the vulnerability we discover equality. An equality that is constructed, that is possible to invent removing what masks, disguises or covers us. The equality the Sartre calls communism of singularitieseither there is a path to this communism of singularities or humanity will not be that different from the reality of ants...

“The spectator sees, in the wound of the other, his own shadow, the sinister double of which he cannot free himself, the negative mirror in which his gaze is deposited discovering his own otherness.”
(Piedad Solans)