Mark
Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

PROJECTS

ORACLES
TRANSITAR
KENOSIS
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA #actionart #videoart 
ANAHATA 1 #actionart #videoart
ANAHATA 2 #actionart #publicart #photography
ARCA #actionart #instalation #poetry
AUNQUE ES DE NOCHE #instalation
BANC DE MEMÒRIES #actionart #publicart
BARRERA I LLOC DE PAS #photography
BINOMI #videoart #painting
CASULA #object #textileart
CLAVELLS D'AIRE #actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS #object #photography
CORPUS MISTICUS #actionart #photography #instalation
CORRESPONDÈNCIA #actionart #videoart #textual
CORRESPONDÈNCIES #actionart #publicart #textual
COS FERIT 1 #actionart #videoart
COS FERIT 2 #objecte #photography
DEIXAR-SER #painting
DESDIR PER DIR #textual #bookart
DESOCUPACCIONS #object #textual #poetry #actionart
EL HUECO #photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO #drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS #videoart #poetry
ESPAIS D'OPORTUNITAT #photography
ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA #object
FOTOPOEMES #textual #photography
GRATIA PLENA #object #photography
IDENTITATS #photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA #object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS #pintura #object
LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE #object #textileart
LA FONT DEL TEMPLE #instalation #photography
LO UNO #instalation#object #textileart
LLÀTZER 1 #instalation #object #painting
LLÀTZER 2 #instalation #object
MANIPURA #actionart #videoart
MORIA NEFTAR #actionart #object #photography
NU #object
OXYMORON #actionart #videoart  #instalation
PEREGRÍ ENDINS #painting
PUSTÍNIA #object
RAFAEL #drawing
RIU AMUNT #instalation #object #photography
RUAH #object #videoart
SAHASRARA #actionart #bookart
SVADHISTANA #actionart #painting #bookart
TE ESCONDISTE #actionart #painting #poetry
UN PAÑUELO SEDIENTO #actionart #poetry #bookart
VIDEOORACLES #videoart
VISHUDDHA #actionart #photography #textual
YRIT #actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: October 2020
Mark

MORIA NEFTAR


2001. Performance: to burn baskets and kept the ashes into glass jars. Photographs of various sizes.


(CAT)
(..)La següent obra sorgeix al qüestionar-se la necessitat de desenganxar-se de les coses, creant un acte de tipus ascètic. Moria / Neftar  (2001) va consistir en una acció en la que després de recollir nombrosos cistells trobats, de diferents materials i formes, els van cremar, guardant les seves cendres com a record “de l’acte de l’oblit”, el que no deixa de resultar una estranya paradoxa, doncs, com es por recordar el que s’ha oblidat! L’acte de desprendiment es transforma en representació del no voler ser propietari del que hom produeix. En paraules dels artistes es tractaria de “desprendre’s de l’obra”, fer sense finalitat, per després destruir, fer desaparèixer un producte que, d’alguna manera, qüestiona la nostra actitud enfront la autoria de totes les coses que realitzem o produïm, i por extensió, ens encara amb la realitat del consumisme salvatge que ens envolta.
(Lola Donaire. Fragment del text pel catàleg Vulnerables)


(ESP)
(..)La siguiente obra surge al cuestionarse la necesidad de desapegarse de las cosas, creando un acto de tipo ascético. Moria / Neftar (2001) consistió en una acción en la que después de recoger numerosos cestos encontrados, de diferentes materiales y formas, los quemaron y guardaron las cenizas como recuerdo “del acto del olvido”, lo que no deja de resultar una extraña paradoja, pues ¡cómo puede recordarse lo olvidado!. El acto de desprendimiento se transforma en representación del no querer ser propietario de lo que uno produce. En palabras de los artistas se trataría de “desprenderse de la obra”, hacer sin finalidad, para después destruir, hacer desaparecer un producto que, de alguna forma, pone en cuestión nuestra actitud frente a la autoría de todas las cosas que realizamos o producimos, y por extensión, nos encara con la realidad del consumismo salvaje que nos rodea.
(Lola Donaire. Fragmento del texto del catálogo Vulnerables)

(ENG)
(..)The next artwork emerges when the need to detach from things is questioned, creating an ascetic kind of action. Moria / Neftar (2001) consisted in an action in which after collecting numerous baskets that were found, of different materials and shapes, they burned them and kept the ashes as a memoir “of the act of forgetting”, that doesn’t stop resulting in a strange paradox, as how can one remember what is forgotten! The act of detachment transforms into a representation of not wanting to be the owner of what one produces. In the words of the artists it is about “breaking away from the artwork”, to do with an end, to then destroy, make a product disappear, a product that, someway, questions our attitude towards the authority of all the things we do or produce, and by extension, face us with the savage consumerism that surrounds us.
(Lola Donaire. Fragment of the catalogue Vulnerables)