Mark
Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

PROJECTS

ORACLES
TRANSITAR
KENOSIS
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA #actionart #videoart 
ANAHATA 1 #actionart #videoart
ANAHATA 2 #actionart #publicart #photography
ARCA #actionart #instalation #poetry
AUNQUE ES DE NOCHE #instalation
BANC DE MEMÒRIES #actionart #publicart
BARRERA I LLOC DE PAS #photography
BINOMI #videoart #painting
CASULA #object #textileart
CLAVELLS D'AIRE #actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS #object #photography
CORPUS MISTICUS #actionart #photography #instalation
CORRESPONDÈNCIA #actionart #videoart #textual
CORRESPONDÈNCIES #actionart #publicart #textual
COS FERIT 1 #actionart #videoart
COS FERIT 2 #objecte #photography
DEIXAR-SER #painting
DESDIR PER DIR #textual #bookart
DESOCUPACCIONS #object #textual #poetry #actionart
EL HUECO #photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO #drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS #videoart #poetry
ESPAIS D'OPORTUNITAT #photography
ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA #object
FOTOPOEMES #textual #photography
GRATIA PLENA #object #photography
IDENTITATS #photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA #object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS #pintura #object
LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE #object #textileart
LA FONT DEL TEMPLE #instalation #photography
LO UNO #instalation#object #textileart
LLÀTZER 1 #instalation #object #painting
LLÀTZER 2 #instalation #object
MANIPURA #actionart #videoart
MORIA NEFTAR #actionart #object #photography
NU #object
OXYMORON #actionart #videoart  #instalation
PEREGRÍ ENDINS #painting
PUSTÍNIA #object
RAFAEL #drawing
RIU AMUNT #instalation #object #photography
RUAH #object #videoart
SAHASRARA #actionart #bookart
SVADHISTANA #actionart #painting #bookart
TE ESCONDISTE #actionart #painting #poetry
UN PAÑUELO SEDIENTO #actionart #poetry #bookart
VIDEOORACLES #videoart
VISHUDDHA #actionart #photography #textual
YRIT #actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: October 2020
Mark

AUNQUE ES DE NOCHE

2005. Installation. 5 metal old lamps on the floor.

(CAT)
Aquella eterna fonte está escondida.
¡Que bien sé yo su manida
aunque es de noche.
(San Joan de la Creu)

Instal·lació de mesures variables: cinc làmpades de metall disposades al terra i connectades a la llum. Les làmpades de metall són les que es troben presents a moltes llars, fins i tot a les esglésies orientals. Aquesta instal·lació ha estat creada com a peça d’obertura del cicle d’arts visuals i performàtiques IMMATERIAL a La Interior Bodega de Barcelona. La recerca d’immaterialitat és una resposta a l’excés de materialitat en el que es mou el primer món.

“Aunque es de noche” vol ser una invitació a l’intimisme, una proposta plàstica que fa referència a una mística possible, popular, adaptada, que toca el terra i que té interruptor. És una crítica a l’estructura jeràrquica de la mística mitificada que situa l’experiència del Misteri en els pocs i escollits. Parla també de la font, la transmissió d’energia i del bé comú que se’n deriva.

(ESP)
Aquella eterna fonte está escondida.
¡Que bien sé yo su manida
aunque es de noche.
(San Juan de la Cruz)

Instalación de medidas variables: cinco lámparas de metal dispuestas en el suelo y conectadas a la toma de luz. Las lámparas de metal son las que acostumbran a encontrarse en muchos hogares, así como en iglesias orientales. Esta instalación ha sido creada como apertura del Ciclo de artes visuales y performáticas INMATERIAL en La Interior Bodega de Barcelona. La búsqueda de inmaterialidad es una respuesta al exceso de materialidad en el que se mueve el primer mundo.

“Aunque es de noche” es una invitación al intimismo, una propuesta plástica que hace referencia a una mística posible, popular, adaptada, que está en contacto con el suelo y que tiene interruptor. Es una crítica a la estructura jerárquica de la mística mitificada que sitúa la experiencia del Misterio en algunos pocos y escogidos. Habla también de la fuente, la transmisión de energía y del bien común que se deriva de ella.

(ENG)
That eternal source is concealed.
I know so well its hiding place
Although it is night.
(San Juan de la Cruz)

Installation of various sizes: five metal lamps placed on the floor and connected to an electricity source. These metal lamps are commonly found in oriental homes and churches. This installation was created for the opening of the Circle of visual and performing arts IMMATERIAL in La Interior Bodega in Barcelona. The search for immateriality is the answer to the excess of materiality in which the first world moves.

“Even though it is night-time” is an invitation to intimacy, a plastic suggestion that makes reference to a possible, popular, adapted mystique, that is in contact with the ground and that has a switch. It is a criticism of the hierarchical structure of the mythologized mystique that situates the experience of the Mystery in the few and chosen. It also speaks of the source, the transmission of energy and the common wellbeing that comes from it.