Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

SERVICE

EL DESPERTADOR
preinscripcions


PROJECTS

COS SUBTIL  NEW
ESTANCES
ORACLES
TRANSITAR
KENOSI
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA
#actionart #videoart 

ANAHATA 1
#actionart #videoart
ANAHATA 2
#actionart #publicart #photography

ARCA
#actionart #instalation #poetry

AUNQUE ES DE NOCHE
#instalation

BANC DE MEMÒRIES
#actionart #publicart

BARRERA I LLOC DE PAS
#photography

BINOMI
#videoart #painting

CASULA
#object #textileart

CLAVELLS D'AIRE
#actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS
#object #photography
CORPUS MISTICUS
#actionart #photography #instalation

CORRESPONDÈNCIA
#actionart #videoart #textual

CORRESPONDÈNCIES
#actionart #publicart #textual
COS FERIT 1
#actionart #videoart

COS FERIT 2
#objecte #photography

DEIXAR-SER
#painting
DESDIR PER DIR
#textual #bookart
DESOCUPACCIONS
#object #textual #poetry #actionart

EL HUECO
#photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO
#drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS
#videoart #poetry

ESPAIS D'OPORTUNITAT
#photography

ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA
#object

FOTOPOEMES
#textual #photography

GRATIA PLENA
#object #photography

IDENTITATS 
#photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA
#object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS
#pintura #object

LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE
#object #textileart

LA FONT DEL TEMPLE
#instalation #photography

LO UNO
#instalation#object #textileart

LLÀTZER 1
#instalation #object #painting

LLÀTZER 2
#instalation #object

MANIPURA
#actionart #videoart

MORIA NEFTAR
#actionart #object #photography

MULADHARA
#actionart

NU
#object #videoart

OXYMORON
#actionart #videoart  #instalation

PEREGRÍ ENDINS
#painting

PUSTÍNIA
#object
RAFAEL
#drawing
RIU AMUNT
#instalation #object #photography
RUAH
#object #videoart

SAHASRARA
#actionart #bookart

SEMBRAR PARAULES
#actionart #textual #poetry
SVADHISTANA
#actionart #painting #bookart

TE ESCONDISTE
#actionart #painting #poetry

UN PAÑUELO SEDIENTO
#actionart #poetry #bookart

VIDEOORACLES
#videoart

VISHUDDHA
#actionart #photography #textual
YRIT
#actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: June 2023
Mark

AUNQUE ES DE NOCHE

2005. Installation. 5 metal old lamps on the floor.

(CAT)
“Aquella eterna fonte está escondida.
¡Que bien sé yo su manida
aunque es de noche.”
(San Joan de la Creu)

Instal·lació de mesures variables: cinc làmpades de metall disposades al terra i connectades a la llum. Les làmpades de metall són les que es troben presents a moltes llars, fins i tot a les esglésies orientals. Aquesta instal·lació ha estat creada com a peça d’obertura del cicle d’arts visuals i performàtiques IMMATERIAL a La Interior Bodega de Barcelona. La recerca d’immaterialitat és una resposta a l’excés de materialitat en el que es mou el primer món.

“Aunque es de noche” vol ser una invitació a l’intimisme, una proposta plàstica que fa referència a una mística possible, popular, adaptada, que toca el terra i que té interruptor. És una crítica a l’estructura jeràrquica de la mística mitificada que situa l’experiència del Misteri en els pocs i escollits. Parla també de la font, la transmissió d’energia i del bé comú que se’n deriva.


(ESP)
“Aquella eterna fonte está escondida.
¡Que bien sé yo su manida
aunque es de noche.”
(San Juan de la Cruz)

Instalación de medidas variables: cinco lámparas de metal dispuestas en el suelo y conectadas a la toma de luz. Las lámparas de metal son las que acostumbran a encontrarse en muchos hogares, así como en iglesias orientales. Esta instalación ha sido creada como apertura del Ciclo de artes visuales y performáticas INMATERIAL en La Interior Bodega de Barcelona. La búsqueda de inmaterialidad es una respuesta al exceso de materialidad en el que se mueve el primer mundo.

“Aunque es de noche” es una invitación al intimismo, una propuesta plástica que hace referencia a una mística posible, popular, adaptada, que está en contacto con el suelo y que tiene interruptor. Es una crítica a la estructura jerárquica de la mística mitificada que sitúa la experiencia del Misterio en algunos pocos y escogidos. Habla también de la fuente, la transmisión de energía y del bien común que se deriva de ella.

(ENG)
“That eternal source is concealed.
I know so well its hiding place
Although it is night.”
(San Juan de la Cruz)

Installation of various sizes: five metal lamps placed on the floor and connected to an electricity source. These metal lamps are commonly found in oriental homes and churches. This installation was created for the opening of the Circle of visual and performing arts IMMATERIAL in La Interior Bodega in Barcelona. The search for immateriality is the answer to the excess of materiality in which the first world moves.

“Even though it is night-time” is an invitation to intimacy, a plastic suggestion that makes reference to a possible, popular, adapted mystique, that is in contact with the ground and that has a switch. It is a criticism of the hierarchical structure of the mythologized mystique that situates the experience of the Mystery in the few and chosen. It also speaks of the source, the transmission of energy and the common wellbeing that comes from it.