Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

SERVICE

EL DESPERTADOR
preinscripcions


PROJECTS

COS SUBTIL  NEW
ESTANCES
ORACLES
TRANSITAR
KENOSI
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA
#actionart #videoart 

ANAHATA 1
#actionart #videoart
ANAHATA 2
#actionart #publicart #photography

ARCA
#actionart #instalation #poetry

AUNQUE ES DE NOCHE
#instalation

BANC DE MEMÒRIES
#actionart #publicart

BARRERA I LLOC DE PAS
#photography

BINOMI
#videoart #painting

CASULA
#object #textileart

CLAVELLS D'AIRE
#actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS
#object #photography
CORPUS MISTICUS
#actionart #photography #instalation

CORRESPONDÈNCIA
#actionart #videoart #textual

CORRESPONDÈNCIES
#actionart #publicart #textual
COS FERIT 1
#actionart #videoart

COS FERIT 2
#objecte #photography

DEIXAR-SER
#painting
DESDIR PER DIR
#textual #bookart
DESOCUPACCIONS
#object #textual #poetry #actionart

EL HUECO
#photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO
#drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS
#videoart #poetry

ESPAIS D'OPORTUNITAT
#photography

ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA
#object

FOTOPOEMES
#textual #photography

GRATIA PLENA
#object #photography

IDENTITATS 
#photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA
#object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS
#pintura #object

LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE
#object #textileart

LA FONT DEL TEMPLE
#instalation #photography

LO UNO
#instalation#object #textileart

LLÀTZER 1
#instalation #object #painting

LLÀTZER 2
#instalation #object

MANIPURA
#actionart #videoart

MORIA NEFTAR
#actionart #object #photography

MULADHARA
#actionart

NU
#object #videoart

OXYMORON
#actionart #videoart  #instalation

PEREGRÍ ENDINS
#painting

PUSTÍNIA
#object
RAFAEL
#drawing
RIU AMUNT
#instalation #object #photography
RUAH
#object #videoart

SAHASRARA
#actionart #bookart

SEMBRAR PARAULES
#actionart #textual #poetry
SVADHISTANA
#actionart #painting #bookart

TE ESCONDISTE
#actionart #painting #poetry

UN PAÑUELO SEDIENTO
#actionart #poetry #bookart

VIDEOORACLES
#videoart

VISHUDDHA
#actionart #photography #textual
YRIT
#actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: June 2023
Mark

EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO

2005. Collective portraits . Series of 7 embroideries on large tapestries of fine alpaca wool, made in the “casals de gent gran” of Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain), based on drawing by the authors.

(CAT)
Som en l’altre. Com les nines russes, com fragments d’un immens teixit, som éssers de relació. Quan s’actua sobre un punt del teixit, se’n ressent la resta. Acumulem forats, pedaços, retalls, cosits...  i cada intervenció té un abast que s’expandeix més enllà de la circumstància que creiem acotar. Finalment, la nostra qualitat de vida depèn de la qualitat de les nostres relacions.

Per aquesta condició d’éssers socials, aquest projecte s’ha realitzat en la col·lectivitat, des de la col·laboració, neutralitzant així els límits del jo individual en l’art.

“El otro es su hueco en mí, o el mío en él. Hueco desde el cual partir para encontrarle. Hasta no ser otro somos a medias, somos la mitad con la que tropezamos. El muro desde el cual oteamos: nos buscamos.”
(Hugo Mujica, Poéticas del vacío)


(ESP)
Somos en el otro. Como las muñecas rusas, como fragmentos de un inmenso tejido, somos seres de relación. Cuando se actúa sobre un punto del tejido, se resiente el resto. Acumulamos agujeros, pedazos, retales, cosidos...  y cada intervención tiene un alcance que se expande más allá de la circunstancia que creemos acotar. Finalmente, nuestra calidad de vida depende de la cualidad de nuestras relaciones.

Por esta condición de seres sociales, este proyecto se ha realizado en la colectividad, desde la colaboración, neutralizando así los límites del yo individual en el arte.

“El otro es su hueco en mí, o el mío en él. Hueco desde el cual partir para encontrarle. Hasta no ser otro somos a medias, somos la mitad con la que tropezamos. El muro desde el cual oteamos: nos buscamos.”
(Hugo Mujica, Poéticas del vacío)

(ENG)
We are in the other. Like Russian dolls, like fragments of an immense fabric, we are beings of relationships. We accumulate holes, pieces, remnants, stitches... and each intervention has a reach that expands further than the circumstance that we believe to delimit. Finally, our quality of life depends on the quality of our relationships. For this condition of sociable beings, this project was carried out in collective (in the town of Cornellà de Llobregat in the project VULNERABLES, exhibited in the castle), from collaboration, neutralizing this way the limitations of the individual self in art.

“The other is his place in me, or mine in him. A place from where to start to find him. Until we are not another we aren’t whole, we are the half with which we stumble. The wall we look down from: we search for each other.”
(Hugo Mujica. Poéticas del vacío).