Mark
Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

PROJECTS

ORACLES
TRANSITAR
KENOSIS
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA #actionart #videoart 
ANAHATA 1 #actionart #videoart
ANAHATA 2 #actionart #publicart #photography
ARCA #actionart #instalation #poetry
AUNQUE ES DE NOCHE #instalation
BANC DE MEMÒRIES #actionart #publicart
BARRERA I LLOC DE PAS #photography
BINOMI #videoart #painting
CASULA #object #textileart
CLAVELLS D'AIRE #actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS #object #photography
CORPUS MISTICUS #actionart #photography #instalation
CORRESPONDÈNCIA #actionart #videoart #textual
CORRESPONDÈNCIES #actionart #publicart #textual
COS FERIT 1 #actionart #videoart
COS FERIT 2 #objecte #photography
DEIXAR-SER #painting
DESDIR PER DIR #textual #bookart
DESOCUPACCIONS #object #textual #poetry #actionart
EL HUECO #photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO #drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS #videoart #poetry
ESPAIS D'OPORTUNITAT #photography
ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA #object
FOTOPOEMES #textual #photography
GRATIA PLENA #object #photography
IDENTITATS #photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA #object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS #pintura #object
LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE #object #textileart
LA FONT DEL TEMPLE #instalation #photography
LO UNO #instalation#object #textileart
LLÀTZER 1 #instalation #object #painting
LLÀTZER 2 #instalation #object
MANIPURA #actionart #videoart
MORIA NEFTAR #actionart #object #photography
NU #object
OXYMORON #actionart #videoart  #instalation
PEREGRÍ ENDINS #painting
PUSTÍNIA #object
RAFAEL #drawing
RIU AMUNT #instalation #object #photography
RUAH #object #videoart
SAHASRARA #actionart #bookart
SVADHISTANA #actionart #painting #bookart
TE ESCONDISTE #actionart #painting #poetry
UN PAÑUELO SEDIENTO #actionart #poetry #bookart
VIDEOORACLES #videoart
VISHUDDHA #actionart #photography #textual
YRIT #actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: October 2020
Mark

FOTOPOEMES


2017 - present
.

(CAT)
Els fotopoemes són una evolució de les desocupaccions del work in progress Kenosi. Evoquen l’estat de suspensió i alhora articulen una parla. Les imatges fotogràfiques d’aquest conjunt de petites obres són fotografies dels autors acumulades per altres projectes pendents, així com les restes de Polaroids del 2011 per l’obra Clavells d’aire. Els textos són les restes conservades dels llibres que van buidant des de 2005.

Les fotografies no són només els escenaris pels nous poemes. Van més enllà, esdevenen imatges eloqüents, amb la mateixa càrrega i potencial poètic que els fragments de versos suspesos damunt d’elles.

Des de 2017 els autors elaboren fotopoemes cada dimecres, com una rutina setmanal que els centra i focalitza, com un exercici de meditació fluida, relacionant intuïtivament imatge i text, associant-los per pulsions, en un estat de suspensió entre el intel·lecte i la sensació. Així com les desocupaccions posen en manifest el buit, els fotopoemes són criatures nascudes de forma orgànica en aquest buit, sense programació ni disseny, en una dinàmica fresca i vital.


(ESP)
Los fotopoemas son una evolución de las desocupacciones del work in progress kenosis. Evocan un estado de suspensión ya la vez articulan un habla. Las imágenes fotográficas de este conjunto de pequeñas obras son fotografías de los autores acumuladas para otros proyectos pendientes, así como los restos de Polaroids de 2011 por la obra Claveles de aire. Los textos son los restos conservados de los libros que van vaciando desde 2005.

Las fotografías no son sólo los escenarios de los nuevos poemas. Van más allá, se convierten imágenes elocuentes, con la misma carga y potencial poético que los fragmentos de versos suspendidos encima de ellas.

Desde 2017 los autores elaboran fotopoemas cada miércoles, como una rutina semanal que los centra y focaliza, como un ejercicio de meditación fluida, relacionando intuitivamente imagen y texto, asociándolos por pulsiones, en un estado de suspensión entre el intelecto y la sensación. Así como las desocupacciones ponen en manifiesto el vacío, los fotopoemas son criaturas nacidas de forma orgánica en ese vacío, sin programación ni diseño, mediante una dinámica fresca y vital.
(ENG)
Photopoems are an evolution of the work in progress Kenosi. They evade the state of suspension and at the same time articulate a speech. The photographic images of this set of small works are photographs of the authors accumulated for other pending projects, as well as the remains of Polaroids in 2011 for the Clavells d'Aire work. The texts are the preserved remains of the books that they are emptying since 2005.

The photographs are not just the scenes for the new poems. Going further, they become eloquent images, with the same load and poetic potential as the fragments of verses suspended upon them.

Since 2017 the authors have been working in the photopoems every Wednesday, as a weekly routine that centers them and focuses, as a fluid meditation exercise, intuitively linking the image and text, associating them with pulses, in a state of suspension between the intellect and the sensation. Just as kenosi reveal the emptiness, photopoems are creatures born organically in this emptiness, without programming or design, in a fresh and vital dynamic.