Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

SERVICE

EL DESPERTADOR
preinscripcions


PROJECTS

COS SUBTIL  NEW
ESTANCES
ORACLES
TRANSITAR
KENOSI
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA
#actionart #videoart 

ANAHATA 1
#actionart #videoart
ANAHATA 2
#actionart #publicart #photography

ARCA
#actionart #instalation #poetry

AUNQUE ES DE NOCHE
#instalation

BANC DE MEMÒRIES
#actionart #publicart

BARRERA I LLOC DE PAS
#photography

BINOMI
#videoart #painting

CASULA
#object #textileart

CLAVELLS D'AIRE
#actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS
#object #photography
CORPUS MISTICUS
#actionart #photography #instalation

CORRESPONDÈNCIA
#actionart #videoart #textual

CORRESPONDÈNCIES
#actionart #publicart #textual
COS FERIT 1
#actionart #videoart

COS FERIT 2
#objecte #photography

DEIXAR-SER
#painting
DESDIR PER DIR
#textual #bookart
DESOCUPACCIONS
#object #textual #poetry #actionart

EL HUECO
#photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO
#drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS
#videoart #poetry

ESPAIS D'OPORTUNITAT
#photography

ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA
#object

FOTOPOEMES
#textual #photography

GRATIA PLENA
#object #photography

IDENTITATS 
#photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA
#object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS
#pintura #object

LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE
#object #textileart

LA FONT DEL TEMPLE
#instalation #photography

LO UNO
#instalation#object #textileart

LLÀTZER 1
#instalation #object #painting

LLÀTZER 2
#instalation #object

MANIPURA
#actionart #videoart

MORIA NEFTAR
#actionart #object #photography

MULADHARA
#actionart

NU
#object #videoart

OXYMORON
#actionart #videoart  #instalation

PEREGRÍ ENDINS
#painting

PUSTÍNIA
#object
RAFAEL
#drawing
RIU AMUNT
#instalation #object #photography
RUAH
#object #videoart

SAHASRARA
#actionart #bookart

SEMBRAR PARAULES
#actionart #textual #poetry
SVADHISTANA
#actionart #painting #bookart

TE ESCONDISTE
#actionart #painting #poetry

UN PAÑUELO SEDIENTO
#actionart #poetry #bookart

VIDEOORACLES
#videoart

VISHUDDHA
#actionart #photography #textual
YRIT
#actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: June 2023
Mark

RAFAEL


2002. Drawings done in crete on recycled cloths from a textile company.

(CAT)
Retrats familiars, dibuixats a línia, a partir de fotografies provinents de l'àlbum de família.  

Rafel és el nom de l’arcàngel que té potestat per curar el cos i l'ànima. Ajuda al ser humà a mantenir l'equilibri entre l'emoció i la salut corporal. 

Se'l representa com un peregrí, amb vestit verd, un bastó i una bosseta. Bastó per recórrer la vida. El color verd del vestit s'associa a l'ecologia i la protecció de la Mare Terra. A la bosseta duu el guariment. En el llibre de Tobit, l'arcàngel Rafel cura la maledicció de Sara i Tobit i la ceguesa de Tobies amb la fel d’un peix (que duu a la bosseta en la seva representació) La fel, font de sanació i regeneració, reapareixerà en la nostra obra en la videoperformace Manipura.

Els teixits son retalls incomplets de teles d’alta qualitat, de llana fina i alpaca. No s’han modificat gens, acceptant els fragments que falten, deixant així contorns irregulars. A més, els retrats han estat dibuixats de forma incompleta, solapant els cossos. Retrats que evoquen el record i l'emoció íntima vers els moments viscuts. El dibuix simple, net i fràgil, ens ofereix la capacitat de revisitar el que s'ha viscut en la intimitat familiar, amb els fills, encara nens. El dibuix com a mirada terapèutica i sanadora sobre la convivència i el devenir.


(ESP)
Retratos familiares, dibujados en línea, a partir de fotografías provenientes del álbum de familia. 

Rafael es el nombre del arcángel que tiene potestad para curar el cuerpo y el alma. Ayuda al ser humano a mantener el equilibrio entre la emoción y la salud corporal.

Se le representa como un peregrino, con vestido verde, un bastón y una bolsita. Bastón para recorrer la vida. El color verde del vestido se asocia a la ecología y la protección de la Madre Tierra. En la bolsita lleva la curación. En el libro de Tobit, el arcángel Rafael cura la maldición de Sara y Tobit y la ceguera de Tobías con la hiel de un pez (que lleva en la bolsita en su representación). La hiel, fuente de sanación y regeneración, reaparece en nuestra obra en la videoperformance
Manipura.


Los tejidos son recortes incompletos de telas de alta calidad, de lana fina y alpaca. No se han modificado en absoluto, aceptando los fragmentos que faltan, dejando así contornos irregulares. Además, los retratos han sido dibujados de forma incompleta, solapando los cuerpos. Retratos que evocan el recuerdo y la emoción íntima frente los momentos vividos. El dibujo simple, limpio y frágil nos ofrece proporciona la capacidad de revisitar lo que se ha vivido en la intimidad familiar, con los hijos, aun niños. El dibujo como mirada terapéutica y sanadora sobre la convivencia y el devenir.
(ENG)
Family portraits, drawn with lines, of photographs from the family album. 

Raphael is the name of the archangel that has the power to heal the body and soul. He helps humans to maintain the balance between emotions and bodily health.

He is represented as a peregrine, with a green dress, a walking stick and a small bag. A stick to walk through life. The colour green is associated to ecology and the protection of Mother Earth. In the small bag he carries the cure. In the book of Tobit, the archangel Raphael cures the curse of Sarah and Tobit and the blindness of Tobias with a fish’s gall (that he carries in the bag in his representation). The gall, source of healing and regeneration, reappears in our artwork in the video-performance Manipura. .

The textiles are incomplete pieces of high quality cloths, of fine alpaca wool. They haven’t at all been modified, accepting the fragments that are missing, leaving irregular outlines. Also, the portraits have been drawn in an incomplete way, overlapping the bodies. Portraits that evoke memories and intimate emotions before moments lived. The simple, clean and fragile drawing provides with the capacity to revisit what we have lived in a familiar intimacy, with our children, still young. Drawing as a therapeutic and healing look at coexistence and becoming.