Mark
Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

PROJECTS

ORACLES
TRANSITAR
KENOSIS
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA #actionart #videoart 
ANAHATA 1 #actionart #videoart
ANAHATA 2 #actionart #publicart #photography
ARCA #actionart #instalation #poetry
AUNQUE ES DE NOCHE #instalation
BANC DE MEMÒRIES #actionart #publicart
BARRERA I LLOC DE PAS #photography
BINOMI #videoart #painting
CASULA #object #textileart
CLAVELLS D'AIRE #actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS #object #photography
CORPUS MISTICUS #actionart #photography #instalation
CORRESPONDÈNCIA #actionart #videoart #textual
CORRESPONDÈNCIES #actionart #publicart #textual
COS FERIT 1 #actionart #videoart
COS FERIT 2 #objecte #photography
DEIXAR-SER #painting
DESDIR PER DIR #textual #bookart
DESOCUPACCIONS #object #textual #poetry #actionart
EL HUECO #photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO #drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS #videoart #poetry
ESPAIS D'OPORTUNITAT #photography
ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA #object
FOTOPOEMES #textual #photography
GRATIA PLENA #object #photography
IDENTITATS #photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA #object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS #pintura #object
LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE #object #textileart
LA FONT DEL TEMPLE #instalation #photography
LO UNO #instalation#object #textileart
LLÀTZER 1 #instalation #object #painting
LLÀTZER 2 #instalation #object
MANIPURA #actionart #videoart
MORIA NEFTAR #actionart #object #photography
NU #object
OXYMORON #actionart #videoart  #instalation
PEREGRÍ ENDINS #painting
PUSTÍNIA #object
RAFAEL #drawing
RIU AMUNT #instalation #object #photography
RUAH #object #videoart
SAHASRARA #actionart #bookart
SVADHISTANA #actionart #painting #bookart
TE ESCONDISTE #actionart #painting #poetry
UN PAÑUELO SEDIENTO #actionart #poetry #bookart
VIDEOORACLES #videoart
VISHUDDHA #actionart #photography #textual
YRIT #actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: October 2020
Mark

ANTICOAGULANT

(CAT)
Anticoagulant aborda les experiències vinculades a la comunicació i la transmissió; és una metàfora del fluir. L’anticoagulant permet la transfusió. Descobrim trets heretats filogenèticament i trets adquirits per connexió amb una xarxa més àmplia, com en un teixit gegant. Quan s’actua sobre un punt del teixit, la resta se’n ressent. És llavors possible metabolitzar el passat, realitzar una relectura que actuï como anticoagulant.

(ESP)
Anticoagulant aborda las experiencias vinculadas a la comunicación y la transmisión; es una metáfora del fluir. Anticoagulante es una metáfora del fluir. Descubrimos rasgos heredados filogenéticamente y rasgos adquiridos por conexión en una red más amplia, como en un gigantesco tejido. Cuando se actúa sobre un punto del tejido el resto se resiente. Es entonces posible metabolizar el pasado, realizar una relectura que actúe como anticoagulante.
(ENG)
Anticoagulant is an open project about experiences relating to communication and transmission. Anticoagulant is a metaphor of flux. We discover inherited traits and characteristics which are acquired from a wider network, like in a large weaving. When a point of this tapestry is disturbed the rest of it is also affected. Then it is possible to metabolise the past, to realise a new reading which acts as an anticoagulant.