Mark
Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

PROJECTS

ORACLES
TRANSITAR
KENOSIS
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA #actionart #videoart 
ANAHATA 1 #actionart #videoart
ANAHATA 2 #actionart #publicart #photography
ARCA #actionart #instalation #poetry
AUNQUE ES DE NOCHE #instalation
BANC DE MEMÒRIES #actionart #publicart
BARRERA I LLOC DE PAS #photography
BINOMI #videoart #painting
CASULA #object #textileart
CLAVELLS D'AIRE #actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS #object #photography
CORPUS MISTICUS #actionart #photography #instalation
CORRESPONDÈNCIA #actionart #videoart #textual
CORRESPONDÈNCIES #actionart #publicart #textual
COS FERIT 1 #actionart #videoart
COS FERIT 2 #objecte #photography
DEIXAR-SER #painting
DESDIR PER DIR #textual #bookart
DESOCUPACCIONS #object #textual #poetry #actionart
EL HUECO #photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO #drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS #videoart #poetry
ESPAIS D'OPORTUNITAT #photography
ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA #object
FOTOPOEMES #textual #photography
GRATIA PLENA #object #photography
IDENTITATS #photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA #object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS #pintura #object
LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE #object #textileart
LA FONT DEL TEMPLE #instalation #photography
LO UNO #instalation#object #textileart
LLÀTZER 1 #instalation #object #painting
LLÀTZER 2 #instalation #object
MANIPURA #actionart #videoart
MORIA NEFTAR #actionart #object #photography
NU #object
OXYMORON #actionart #videoart  #instalation
PEREGRÍ ENDINS #painting
PUSTÍNIA #object
RAFAEL #drawing
RIU AMUNT #instalation #object #photography
RUAH #object #videoart
SAHASRARA #actionart #bookart
SVADHISTANA #actionart #painting #bookart
TE ESCONDISTE #actionart #painting #poetry
UN PAÑUELO SEDIENTO #actionart #poetry #bookart
VIDEOORACLES #videoart
VISHUDDHA #actionart #photography #textual
YRIT #actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: October 2020
Mark

PEREGRÍ ENDINS


2002. Four paintings installed in the Manresa’s Cave.

(CAT)
Pel vestíbul de la Casa d’Espiritualitat d’aquell lloc tant especial per la seva significació en el món cristià (La Cova de Manresa), s’ha pensat en una obra que reculli l’experiència espiritual de Sant Ignasi i dels milers de “pelegrins endins” que com ell s’han submergit en ells mateixos per descobrir i abraçar el Misteri. El tema doncs d’aquest projecte és l’itinerari dels exercicis espirituals. L’obra consta de quatre plafons de grans dimensions pintats amb tècniques mixtes, un plafó per a cadascuna de les setmanes. Les imatges evoquen l’experiència de cada etapa d’aquest itinerari endins: un pelegrinatge al més profund de l’home, un viatge transformant i dinàmic.

El projecte ha nascut després de la realització dels exercicis de Sant Ignasi a La Cova, dirigits per en Xavier Melloni.


(ESP)
Para el vestíbulo de la Casa de Espiritualidad de aquel lugar tan especial por su significación en el mundo cristiano (La Cueva de Manresa), se ha pensado en una obra que recoja la experiencia espiritual de San Ignacio y de los miles de “peregrinos adentro” que como él se han sumergido en ellos mismos para descubrir y abrazar el Misterio. El tema entonces de este proyecto es el itinerario de los ejercicios espirituales. La obra consta de cuatro lienzos de grandes dimensiones pintados con técnicas mixtas, un lienzo para cada una de las semanas. Las imágenes evocan la experiencia de cada etapa de este itinerario adentro: un peregrinaje a lo más profundo del hombre, un viaje transformador y dinámico.

El proyecto ha nacido después de la realización de los ejercicios de San Ignacio en La Cova, dirigidos por Xavier Melloni.
(ENG)
In the hall of the House of Spirituality in that special space due to its meaning in the Christian world (The Manresa’s Cave), a piece has been thought of that collects the spiritual experience of Saint Ignatius and of the thousands of “inner pilgrims” that like him have submerged themselves within themselves to discover and embrace the Mystery. The theme of this project therefore is the itinerary of the spiritual exercises. The piece will consist of large four canvases painted with mixed techniques, one canvas for each week. The images evoke the experience of each phase of this inner itinerary: a pilgrimage to the deepest part of man, a transforming and dynamic voyage.

The project came after the realization of the exercises of Saint Ignatius in La Cova, directed by Xavier Melloni.