Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

SERVICE

EL DESPERTADOR
preinscripcions


PROJECTS

COS SUBTIL  NEW
ESTANCES
ORACLES
TRANSITAR
KENOSI
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA
#actionart #videoart 

ANAHATA 1
#actionart #videoart
ANAHATA 2
#actionart #publicart #photography

ARCA
#actionart #instalation #poetry

AUNQUE ES DE NOCHE
#instalation

BANC DE MEMÒRIES
#actionart #publicart

BARRERA I LLOC DE PAS
#photography

BINOMI
#videoart #painting

CASULA
#object #textileart

CLAVELLS D'AIRE
#actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS
#object #photography
CORPUS MISTICUS
#actionart #photography #instalation

CORRESPONDÈNCIA
#actionart #videoart #textual

CORRESPONDÈNCIES
#actionart #publicart #textual
COS FERIT 1
#actionart #videoart

COS FERIT 2
#objecte #photography

DEIXAR-SER
#painting
DESDIR PER DIR
#textual #bookart
DESOCUPACCIONS
#object #textual #poetry #actionart

EL HUECO
#photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO
#drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS
#videoart #poetry

ESPAIS D'OPORTUNITAT
#photography

ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA
#object

FOTOPOEMES
#textual #photography

GRATIA PLENA
#object #photography

IDENTITATS 
#photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA
#object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS
#pintura #object

LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE
#object #textileart

LA FONT DEL TEMPLE
#instalation #photography

LO UNO
#instalation#object #textileart

LLÀTZER 1
#instalation #object #painting

LLÀTZER 2
#instalation #object

MANIPURA
#actionart #videoart

MORIA NEFTAR
#actionart #object #photography

MULADHARA
#actionart

NU
#object #videoart

OXYMORON
#actionart #videoart  #instalation

PEREGRÍ ENDINS
#painting

PUSTÍNIA
#object
RAFAEL
#drawing
RIU AMUNT
#instalation #object #photography
RUAH
#object #videoart

SAHASRARA
#actionart #bookart

SEMBRAR PARAULES
#actionart #textual #poetry
SVADHISTANA
#actionart #painting #bookart

TE ESCONDISTE
#actionart #painting #poetry

UN PAÑUELO SEDIENTO
#actionart #poetry #bookart

VIDEOORACLES
#videoart

VISHUDDHA
#actionart #photography #textual
YRIT
#actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: June 2023
Mark

PEREGRÍ ENDINS


2002. Four paintings installed in the Manresa’s Cave.

(CAT)
Pel vestíbul de la Casa d’Espiritualitat d’aquell lloc tant especial per la seva significació en el món cristià (La Cova de Manresa), s’ha pensat en una obra que reculli l’experiència espiritual de Sant Ignasi i dels milers de “pelegrins endins” que com ell s’han submergit en ells mateixos per descobrir i abraçar el Misteri. El tema doncs d’aquest projecte és l’itinerari dels exercicis espirituals. L’obra consta de quatre plafons de grans dimensions pintats amb tècniques mixtes, un plafó per a cadascuna de les setmanes. Les imatges evoquen l’experiència de cada etapa d’aquest itinerari endins: un pelegrinatge al més profund de l’home, un viatge transformant i dinàmic.

El projecte ha nascut després de la realització dels exercicis de Sant Ignasi a La Cova, dirigits per en Xavier Melloni.


(ESP)
Para el vestíbulo de la Casa de Espiritualidad de aquel lugar tan especial por su significación en el mundo cristiano (La Cueva de Manresa), se ha pensado en una obra que recoja la experiencia espiritual de San Ignacio y de los miles de “peregrinos adentro” que como él se han sumergido en ellos mismos para descubrir y abrazar el Misterio. El tema entonces de este proyecto es el itinerario de los ejercicios espirituales. La obra consta de cuatro lienzos de grandes dimensiones pintados con técnicas mixtas, un lienzo para cada una de las semanas. Las imágenes evocan la experiencia de cada etapa de este itinerario adentro: un peregrinaje a lo más profundo del hombre, un viaje transformador y dinámico.

El proyecto ha nacido después de la realización de los ejercicios de San Ignacio en La Cova, dirigidos por Xavier Melloni.
(ENG)
In the hall of the House of Spirituality in that special space due to its meaning in the Christian world (The Manresa’s Cave), a piece has been thought of that collects the spiritual experience of Saint Ignatius and of the thousands of “inner pilgrims” that like him have submerged themselves within themselves to discover and embrace the Mystery. The theme of this project therefore is the itinerary of the spiritual exercises. The piece will consist of large four canvases painted with mixed techniques, one canvas for each week. The images evoke the experience of each phase of this inner itinerary: a pilgrimage to the deepest part of man, a transforming and dynamic voyage.

The project came after the realization of the exercises of Saint Ignatius in La Cova, directed by Xavier Melloni.