Mark
Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

PROJECTS

ORACLES
TRANSITAR
KENOSIS
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA #actionart #videoart 
ANAHATA 1 #actionart #videoart
ANAHATA 2 #actionart #publicart #photography
ARCA #actionart #instalation #poetry
AUNQUE ES DE NOCHE #instalation
BANC DE MEMÒRIES #actionart #publicart
BARRERA I LLOC DE PAS #photography
BINOMI #videoart #painting
CASULA #object #textileart
CLAVELLS D'AIRE #actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS #object #photography
CORPUS MISTICUS #actionart #photography #instalation
CORRESPONDÈNCIA #actionart #videoart #textual
CORRESPONDÈNCIES #actionart #publicart #textual
COS FERIT 1 #actionart #videoart
COS FERIT 2 #objecte #photography
DEIXAR-SER #painting
DESDIR PER DIR #textual #bookart
DESOCUPACCIONS #object #textual #poetry #actionart
EL HUECO #photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO #drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS #videoart #poetry
ESPAIS D'OPORTUNITAT #photography
ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA #object
FOTOPOEMES #textual #photography
GRATIA PLENA #object #photography
IDENTITATS #photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA #object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS #pintura #object
LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE #object #textileart
LA FONT DEL TEMPLE #instalation #photography
LO UNO #instalation#object #textileart
LLÀTZER 1 #instalation #object #painting
LLÀTZER 2 #instalation #object
MANIPURA #actionart #videoart
MORIA NEFTAR #actionart #object #photography
NU #object
OXYMORON #actionart #videoart  #instalation
PEREGRÍ ENDINS #painting
PUSTÍNIA #object
RAFAEL #drawing
RIU AMUNT #instalation #object #photography
RUAH #object #videoart
SAHASRARA #actionart #bookart
SVADHISTANA #actionart #painting #bookart
TE ESCONDISTE #actionart #painting #poetry
UN PAÑUELO SEDIENTO #actionart #poetry #bookart
VIDEOORACLES #videoart
VISHUDDHA #actionart #photography #textual
YRIT #actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: October 2020
Mark

PUSTÍNIA


2007. Small photograph and observation device with magnifying glass. 10x10x10cm.

(CAT)
En la tradició de l’espiritualitat russa, existeix la figura del pustinik i la pustinika. A cavall entre els ermitans i els staretz (bojos-místics), aquests homes o dones, sovint peregrins (nòmades), es retiren temporalment a petites cases anomenades pustínies (del rus pustynia- пустын- “desert”), situades en els límits o els ravals dels pobles i ciutats.

Durant aquestes estades de durada variable i no programada, la morada es converteix, pel pustinik, en un desert (on no hi ha res); en un punt de trobada entre el cel i la terra. Aquest espai-lloc extern esdevé l’element de provocació-iritació per la via de la buidor i el silenci per a que emergeixi l’autèntica pustínia interior: un no-lloc per a una trobada.

La peça va ser pensada expressament per a una exposició col·lectiva de petit format organitzada anualment per la galeria MX espai 1010 de Barcelona, sota la convocatòria temàtica del NO-LLOC.


(ESP)
En la tradición de espiritualidad rusa, existe la figura del pustinik y la pustinika. A caballo entre los ermitaños y los staretz (locos-místicos), estos hombres o mujeres a menudo peregrinos (nómadas), se retiran temporalmente a pequeñas casas llamadas pustinias (del ruso pustynia- пустын- “desierto”), situadas en los límites o rabales de los pueblos y ciudades.

Durante estas estancias de durada variable y no programada, la morada se convierte, para el pustinik, en un desierto (donde no hay nada); en un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Este espacio-lugar externo deviene el elemento de provocación-irritación por la via del vaciador y el silencio para que emerja la auténtica pustinia interior: un no-lugar para un encuentro.

La pieza fue pensada expresamente para una exposición colectiva de pequeño formato organizada anualmente por la galería MX espai 1010 de Barcelona, bajo la convocatoria temática del NO-LLOC (no-lugar).

(ENG)
In Russian spiritual tradition a figure exists called pustinik or the pustinika. On horseback among hermits and the staretz (crazy-mystics), these usually nomad men or women temporally retire to small houses called pustinies (from Russian pustynia- пустын- “desert”), on the outskirts of villages and towns.

During these un-programmed stays of variable lengths, the house becomes, for the pustinik, a desert (where there is nothing); the meeting point between the earth and the sky. This external place becomes the element of provocation-irritation through the depletive and the silence so the authentic inner pustinia can emerge: a no-place for a meeting.

The piece was thought expressively for a small collective exhibition organized anually but MX espai 1010 gallery in Barcelona, under the themed proposal of NO-LLOC (NO-PLACE).