Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

SERVICE

EL DESPERTADOR
preinscripcions


PROJECTS

COS SUBTIL  NEW
ESTANCES
ORACLES
TRANSITAR
KENOSI
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA
#actionart #videoart 

ANAHATA 1
#actionart #videoart
ANAHATA 2
#actionart #publicart #photography

ARCA
#actionart #instalation #poetry

AUNQUE ES DE NOCHE
#instalation

BANC DE MEMÒRIES
#actionart #publicart

BARRERA I LLOC DE PAS
#photography

BINOMI
#videoart #painting

CASULA
#object #textileart

CLAVELLS D'AIRE
#actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS
#object #photography
CORPUS MISTICUS
#actionart #photography #instalation

CORRESPONDÈNCIA
#actionart #videoart #textual

CORRESPONDÈNCIES
#actionart #publicart #textual
COS FERIT 1
#actionart #videoart

COS FERIT 2
#objecte #photography

DEIXAR-SER
#painting
DESDIR PER DIR
#textual #bookart
DESOCUPACCIONS
#object #textual #poetry #actionart

EL HUECO
#photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO
#drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS
#videoart #poetry

ESPAIS D'OPORTUNITAT
#photography

ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA
#object

FOTOPOEMES
#textual #photography

GRATIA PLENA
#object #photography

IDENTITATS 
#photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA
#object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS
#pintura #object

LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE
#object #textileart

LA FONT DEL TEMPLE
#instalation #photography

LO UNO
#instalation#object #textileart

LLÀTZER 1
#instalation #object #painting

LLÀTZER 2
#instalation #object

MANIPURA
#actionart #videoart

MORIA NEFTAR
#actionart #object #photography

MULADHARA
#actionart

NU
#object #videoart

OXYMORON
#actionart #videoart  #instalation

PEREGRÍ ENDINS
#painting

PUSTÍNIA
#object
RAFAEL
#drawing
RIU AMUNT
#instalation #object #photography
RUAH
#object #videoart

SAHASRARA
#actionart #bookart

SEMBRAR PARAULES
#actionart #textual #poetry
SVADHISTANA
#actionart #painting #bookart

TE ESCONDISTE
#actionart #painting #poetry

UN PAÑUELO SEDIENTO
#actionart #poetry #bookart

VIDEOORACLES
#videoart

VISHUDDHA
#actionart #photography #textual
YRIT
#actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: June 2023
Mark

LA FONT DEL TEMPLE

1996-7. Space for internalisation.
Elements: green canvas, painting, wooden planks, photography, glass, heap of pebbles, sound of water.
Dimensions: in a closed space of approximately 6x7m.
Autors: Asunción + Guasch and Javier Lasterra
(CAT)
Aquesta obra col·lectiva realitzada amb Javier Lasterra es tracta d’un espai per a la interiorització. L’ideal és instal·lar-lo en un lloc on no resulti excessivament estrany, pel qual circulin persones predisposades a fer l’experiència de estar-s’hi una bona estona estirades, assegudes a terra... en posició relaxada. No és un espai de visita. Entrar en ell és per quedar-se al menys uns minuts, com en un oratori o en un espai de meditació.

La disposició en el espai depèn de les seves dimensions. En principi, la fotografia més pesada va a terra, lleugerament alçada, com si levités; tres fotografies estretes i apaïsades van alineades a 20 cm. del terra, per ser contemplades en posició estirada. La petita fotografia amb el marc gran va recolzada a la paret, lleugerament inclinada. La gran fotografia platejada va penjada a l’alçada de la vista si estem drets. Els taulons llargs van suspesos del sostre amb fils transparents i sostenen delicadament els còdols. En una cantonada de la sala hi trobem una gran lletra tau (T) de fusta de cedre. Dos taulons més van recolzats a la paret formant una silueta ascendent. Tres pintures petites sobre lona verda van penjades d’una paret y la lona gran del sostre, per ser contemplada des del terra.

Les fotografies s’han pres i el so s’ha enregistrat al Toll del Vidre d’Arnes (Tarragona). El so de l’aigua es va reproduint en un volum suau. El conjunt de la instal·lació ha de permetre una estança prolongada a l’espai, sense incomoditats, tranquil·lament.(ESP)
Esta obra colectiva realizada con Javier Lasterra se trata de un espacio para la interiorización. Lo ideal es instalarlo en un lugar donde no resulte excesivamente extraño, por el cual circulen personas predispuestas a hacer la experiencia de estarse un buen rato en él, estiradas, sentadas...en posición relajada. No es un espacio de visita. Entrar en él es para quedarse al menos unos minutos, como en un oratorio o en un espacio de meditación.

La disposición en el espacio depende de las dimensiones del mismo. En principio la fotografía más pesada va a en el suelo, ligeramente alzada; tres fotografías estrechas y apaisadas van alineadas a 20cm. del suelo, para ser contempladas en posición estirada. La pequeña fotografía con el marco grande apoyada sobre la pared, ligeramente inclinada. La gran fotografía plateada va colgada a la altura de los ojos. Los tablones largos van suspendidos del techo con hilos de nylon. Sobre el tablón inferior se disponen delicadamente los guijarros. En una esquina de la sala hallamos una gran letra tau (T) con los tablones de madera de cedro. Los dos tablones de palo-rosa van apoyados a la pared formando una forma ascendente. Tres pinturas pequeñas sobre lona van colgadas de una pared y la lona grande cuelga del techo, para ser contemplada desde el suelo.

Las fotografías y el sonido se han tomado en el Toll del Vidre (lago del vidrio) en Arnes (Tarragona). El sonido del agua se va reproduciendo en un volumen suave. El conjunto de la instalación debe permitir una estancia prolongada en el espacio, sin incomodidades, tranquilamente.

(ENG)
The aim of this collective work made with Javier Lasterra is to create a space for internalisation. Ideally to install it in a place that doesn’t seem too strange, where people circulate who are inclined to be in and to experience the space for a good while, stretched out, seated....in a relaxed way. It is not a space to visit quickly; to enter inside is to stay at least a few minutes, as one would in an oratory or in a meditation place.

The arrangement of the space is according to its the dimension. To start with the "heaviest" photograph is loosely arranged on the floor; three narrow oblong photographs are aligned at 20cm from the floor, to be contemplated in stretched out position. The small photograph with the large frame, leaning on the wall, lightly inclined. The big silver-plated photograph is hung at eye level. The long wooden planks are suspended from the ceiling with nylon threads. The pebbles are delicately placed on the lower plank. In a corner of the room is a big letter "tau" (T) with the cedar wood planks. The two rose wood planks are leaning against the wall creating an ascending form. Three small painting on canvas are hung on a wall and the large canvas from the ceiling, to be contemplated from the floor.

The photographs and sound were taken in the Toll del Vidre (Lake of Glass) in Arnes (Tarragona). The sound of water is played softly in the background. The general effect of the installation should encourage a prolonged and peaceful stay in the space without interruptions.