Mark
Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

PROJECTS

ORACLES
TRANSITAR
KENOSIS
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA #actionart #videoart 
ANAHATA 1 #actionart #videoart
ANAHATA 2 #actionart #publicart #photography
ARCA #actionart #instalation #poetry
AUNQUE ES DE NOCHE #instalation
BANC DE MEMÒRIES #actionart #publicart
BARRERA I LLOC DE PAS #photography
BINOMI #videoart #painting
CASULA #object #textileart
CLAVELLS D'AIRE #actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS #object #photography
CORPUS MISTICUS #actionart #photography #instalation
CORRESPONDÈNCIA #actionart #videoart #textual
CORRESPONDÈNCIES #actionart #publicart #textual
COS FERIT 1 #actionart #videoart
COS FERIT 2 #objecte #photography
DEIXAR-SER #painting
DESDIR PER DIR #textual #bookart
DESOCUPACCIONS #object #textual #poetry #actionart
EL HUECO #photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO #drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS #videoart #poetry
ESPAIS D'OPORTUNITAT #photography
ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA #object
FOTOPOEMES #textual #photography
GRATIA PLENA #object #photography
IDENTITATS #photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA #object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS #pintura #object
LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE #object #textileart
LA FONT DEL TEMPLE #instalation #photography
LO UNO #instalation#object #textileart
LLÀTZER 1 #instalation #object #painting
LLÀTZER 2 #instalation #object
MANIPURA #actionart #videoart
MORIA NEFTAR #actionart #object #photography
NU #object
OXYMORON #actionart #videoart  #instalation
PEREGRÍ ENDINS #painting
PUSTÍNIA #object
RAFAEL #drawing
RIU AMUNT #instalation #object #photography
RUAH #object #videoart
SAHASRARA #actionart #bookart
SVADHISTANA #actionart #painting #bookart
TE ESCONDISTE #actionart #painting #poetry
UN PAÑUELO SEDIENTO #actionart #poetry #bookart
VIDEOORACLES #videoart
VISHUDDHA #actionart #photography #textual
YRIT #actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: October 2020
Mark

BINOMI

Vídeo online 50’’.

(CAT)
Binomi és una vídeoperformance que deriva de una obra anterior: Vishuddha (Istambul 2007) en la que ens comunicàvem de forma sensorial, sense verbalitzar, mitjançant colors.

En aquesta ocasió, s’expandeix la comunicació entre tots dos, en alterar l’ordre normal i diacrònic (emissor-receptor-emissor-receptor..., o estímul-resposta-) fent que l’emissió i la recepció siguin múltiples i sincròniques.

Es reprodueix el vídeo de l’enregistrament de la reproducció de l’enregistrament de l’acció (diàleg amb colors). I aquest vídeo complex és finalment l’acció real. Una performance només possible videogràficament, mostrant els dispositius d’enregistrament i reproducció.

La videoperformance s’ha realitzat íntegrament (enregistraments, reproduccions i edició final) amb tecnologia de mòbil: Huawei, Iphone i una app senzilla.


(ESP)
Binomi es una vídeoperformance que deriva de una obra anterior: Vishuddha (Estambul 2007) en la que nos comunicábamos de forma sensorial, sin verbalizar, mediante colores.

En esta ocasión, se expande la comunicación entre los dos, alterando el orden normal y diacrónico (emisor-receptor-emisor-receptor..., o estímulo-respuesta-) de modo que la emisión y la recepción sean múltiples y sincrónicas.

Se reproduce el vídeo de la grabación de la reproducción de la grabación de la acción (diálogo con colores). Y este vídeo complejo es finalmente la acción real. Una performance sólo posible videográficamente, mostrando los dispositivos de grabación y reproducción.

La videoperformance se ha realizado íntegramente (grabaciones, reproducciones y edición final) con tecnología de móvil: Huawei, Iphone y una app sencilla de edición.

(ENG)
Binomi is a video performance originated from a previous work: Vishuddha (Istanbul 2017), which consisted in a non-verbal communication, based on colours.

In this occasion, communication between the two artists is expanded by changing the usual diachronic order (transmitter-reciever-transmitter-reciever..., or stimulus-response) for a model in which transmission and reception are both multiple and synchronous.

The video recording of the reproduction of the recording of the action (dialogue with colours). Ultimately, the real action consists in this complex video. This performance is only possible video graphically, by showing the recording and reproduction devices.

The video performance has been made entirely (recordings, reproductions and final edition) with mobile technology: Huawei, Iphone and a simple app.