Mark
Mark

ABOUT
CONTACT
TEXTS
CV
SELECTED WORKS

PROJECTS

ORACLES
TRANSITAR
KENOSIS
ESCOLTA
LLENGUA MATERNA
VULNERABLES
ANTICOAGULANT
EN LA INTERIOR BODEGA


ALL WORKS
FROM A TO Z

AJNA #actionart #videoart 
ANAHATA 1 #actionart #videoart
ANAHATA 2 #actionart #publicart #photography
ARCA #actionart #instalation #poetry
AUNQUE ES DE NOCHE #instalation
BANC DE MEMÒRIES #actionart #publicart
BARRERA I LLOC DE PAS #photography
BINOMI #videoart #painting
CASULA #object #textileart
CLAVELLS D'AIRE #actionart #publicart #instalation
CONTAINNERS #object #photography
CORPUS MISTICUS #actionart #photography #instalation
CORRESPONDÈNCIA #actionart #videoart #textual
CORRESPONDÈNCIES #actionart #publicart #textual
COS FERIT 1 #actionart #videoart
COS FERIT 2 #objecte #photography
DEIXAR-SER #painting
DESDIR PER DIR #textual #bookart
DESOCUPACCIONS #object #textual #poetry #actionart
EL HUECO #photography
EL SER NO SE BASTA A SÍ MISMO #drawing
ESBORRAR-SE DE MOTS #videoart #poetry
ESPAIS D'OPORTUNITAT #photography
ESTRUCTURA DE L'ÀNIMA #object
FOTOPOEMES #textual #photography
GRATIA PLENA #object #photography
IDENTITATS #photography
LA CASA DE BERNARDA ALBA #object #textual #actionart
LA CURA DE DIONYSOS #pintura #object
LA FECUNDIDAD DE LO AUSENTE #object #textileart
LA FONT DEL TEMPLE #instalation #photography
LO UNO #instalation#object #textileart
LLÀTZER 1 #instalation #object #painting
LLÀTZER 2 #instalation #object
MANIPURA #actionart #videoart
MORIA NEFTAR #actionart #object #photography
NU #object
OXYMORON #actionart #videoart  #instalation
PEREGRÍ ENDINS #painting
PUSTÍNIA #object
RAFAEL #drawing
RIU AMUNT #instalation #object #photography
RUAH #object #videoart
SAHASRARA #actionart #bookart
SVADHISTANA #actionart #painting #bookart
TE ESCONDISTE #actionart #painting #poetry
UN PAÑUELO SEDIENTO #actionart #poetry #bookart
VIDEOORACLES #videoart
VISHUDDHA #actionart #photography #textual
YRIT #actionart

©2020 ASUNCIÓN+GUASCH
design and code: Gina Guasch Team
last update: October 2020
Mark

SAHASRARA


2006. Performance. Material: Book The cloud of unknowing, anonymous author. A large pot, with water, on a hob. Cutting tools and a large table.
(CAT)
Happening participatiu realitzat a la Muga Caula, festival internacional de performance organitzada per Joan Casellas a Les Escaules (Girona). Tots els participants del festival van anar desmuntant el mític tractat de mística medieval El núvol del no saber, full rere full, eliminant tot el text amb cúters i tisores, deixant a la vista només els contorns de cada plec de pàgines. Els fragments de paper retallats, que contenien la part textual, s’anaven dipositant en una olla amb aigua bullint, formant una massa amorfa de fibra  i un núvol de vapor.

Amb aquesta acció s’objectualitza el propi missatge,de forma ritual, en una experiència col·lectiva simbòlica.

(ESP)
Happening participativo realizado en la Muga Caula, festival internacional de performance organizada por Joan Casellas en Les Escaules (Girona). Todos los participantes del festival fueron desmontando el mítico tratado de mística medieval La nube del no saber, hoja tras hoja, eliminando todo el texto con cúteres y tijeras, dejando a la vista solamente los contornos de cada pliego de páginas. Los fragmentos de papel recortados, que contenían la parte textual, se fueron depositando en una olla con agua hirviendo, formando una masa amorfa de fibra y una nube de vapor.

Con esta acción se objetualiza el propio mensaje de forma ritual en una experiencia colectiva simbólica.

(ENG)
Participative happening realized in la Muga Caula, an international performance festival organized by Joan Casellas in Les Escaules (Girona). All the festival’s participants dismounted the mythical story of medieval mystic The cloud of unknowing, page after page, eliminating the entire text with penknives and scissors, leaving only the margins of the folds. The fragments of cut out paper, the contained the textual part, were deposited in a pot of boiling water, forming an amorphous mass of fibre and a cloud of vapour.

With this action the message is objectified in a ritual way in a collective and symbolic experience.